Close

100% Belgisch / C02-neutraal

Uw 100% Belgische en 100% CO2-neutrale fotovoltaïsche panelen!

Ontdek hoe Evocells de eerste koolstofneutrale fotovoltaïsche producent werd.

Evocells is begaan met de klimaatproblematiek en heeft haar carbon footprint uitgevoerd met behulp van CO2 Strategy om de impact van al onze activiteiten op het milieu te meten. Het is immers niet langer voldoende om alleen het energieverbruik te meten en te controleren. Het is nu essentieel om een echte strategie uit te werken om onze CO2-uitstoot te verminderen.
De Bilan Carbone® bestaat uit het bijhouden van de broeikasgasemissies die verband houden met onze activiteit. Met een brede scope konden wij de CO2-uitstoot van alle stromen van ons bedrijf bepalen.
De uitsplitsing van onze emissies zal ons in staat stellen om samen met onze werknemers voortdurend en permanent acties te ondernemen om onze CO2-uitstoot te verminderen.
C02-neutraal

NGO Graine de Vie !

Graine de Vie is een Belgische NGO die tot doel heeft de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen te compenseren door bomen te planten in ontwikkelingslanden. Graine de Vie heeft al meer dan 15.000.000 bomen geplant in Madagaskar op meer dan 150 herbebossingslocaties.

De fotovoltaïsche panelen van Evocells zijn 100% Belgisch EN 100% koolstofneutraal!

Het is nu bekend dat de fabricage van een paneel 322 kg CO2 genereert en dat het ongeveer 4 jaar productie vergt om dit te elimineren. Het fotovoltaïsche paneel is daarom goed voor de planeet, aangezien de productie van elektrische energie na 4 jaar volledig CO2-neutraal is.
Vandaag hebben we besloten om nog verder te gaan en dit saldo van de productie te compenseren door, via de NGO Graine de Vie, 4 bomen per geleverd fotovoltaïsch paneel te planten! De boom is namelijk een van de weinige natuurlijke middelen om de in de atmosfeer aanwezige CO2 op te vangen dankzij fotosynthese.
Met dit gebaar willen wij onze inzet voor het terugdringen van de klimaatverandering tonen en een 100% CO2-neutraal product aanbieden.

Meer informatie:

Evocells staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden per telefoon op +32 (0) 86/38.81.38,via ons contactformulier door hier.

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.